• вт. мар. 28th, 2023

BG Financier

инвестиция в криптовалути и акции - опознайте света на финансите

Криптовалути

Криптовалута (на английски: cryptocurrency) е средство за размяна, основано на блокчейн технологията и криптография за отчетност на транзакциите и осъществяването на контрол върху създаването на нови единици. Криптовалутите са подвид на алтернативни валути или по-конкретно на цифровата валута. Първата децентрализирана криптовалута става биткойн през 2009 г. Оттогава са създадени множество други криптовалути. Наричани са често алткойн като смесица от биткойн алтернативи. Второ място заема Ethereum.

За разлика от електронните пари в централизираните банкови системи, контролът при криптовалутите е децентрализиран. Например при биткойн децентрализираното управление става с блоковата верига, т.е. базата от данни на трансакциите се поддържа като разпределена счетоводна книга.

Поради големите скокове в цените и произтичащите от това измами финансовите регулатори се опитват да ограничат и регламентират по някакъв начин криптовалутите, както и всички услуги и продукти, свързани с тях. В тази посока са и действията на големи рекламодатели като Google и Facebook, които вече са забранили рекламите, свързани с криптопродукти. Друга причина за силния отпор се счита факта, че криптовалутите са по-добрата алтернатива на фиатната система.

Същност

Единиците криптовалута се произвеждат в цялата криптовалутна система чрез изчисления с публично известна скорост. За разлика от централизираната банкова система, като например Системата на Федералния резерв (на английски: Federal Reserve System), корпоративните бордове или правителствата контролират доставката на валута или чрез печатане на фиатни пари, или чрез цифровите банкови регистри. При децентрализираната криптовалута фирмите или правителствата не могат да произвеждат единици криптовалута. Основната техническа система за криптовалута е създадена от Сатоши Накамото (на английски: Satoshi Nakamoto).

Към март 2015 година съществуват стотици криптовалутни спецификации. Повечето от тях са подобни на или произлизат от първата напълно възприета криптовалута биткойн. Сигурността, цялостността и балансът на регистрите в криптовалутните системи се поддържат от група независими хора, наречени копачи (на английски: miners), които извършват чрез компютрите си съответни операции по валидиране на датата и часа на трансакциите според конкретната схема, като ги добавят към счетоводната книга. Сигурността на счетоводната книга се основава на предположението, че повечето от копачите честно се опитват да я поддържат, защото имат финансов стимул за това.

Повечето криптовалути са замислени така, че скоростта на добиване да намалява с напредването на процеса, като така се поставя ограничение за общия брой единици. Така се имитира оскъдното наличие на благородни метали, които са покритие за традиционните пари. В сравнение с обикновените пари, съхранявани в банки или държани в брой, криптовалутите не са така податливи на изземване от правоохранителните органи.

Атрибути

Според Прайс Уотърхаус Купърс (PricewaterhouseCoopers, PwC) повечето криптовалути имат следните атрибути:

 • кодът е устойчив на фалшифициране.
 • съществуват механизми, предотвратяващи харченето на единици, които потребителят не притежава.
 • ограничено предлагане, съчетано със способност на пазара да разбива на по-малки части единиците в обращение, ако е нужно.
 • светкавичен и необратим трансфер на реална стойност през интернет, без намесата на финансови посредници.
 • децентрализирана мрежа за размяна, която предлага сигурност и проверка на трансакциите.
 • вътрешни механизми, насърчаващи нови участници да се включат чрез компютрите си, предоставяйки изчислителна мощ в подкрепа на функционирането на мрежата.
 • публично достъпна информация за трансакциите, поместена в глобален публичен регистър – еквивалент на главна счетоводна книга.
 • персонална сигурност, осигурена от публични и частни криптографски ключове.
 • съществуващо ядро от програмисти и копачи, които развиват кода, осигурявайки стабилност и сигурност на мрежата.

Публичност

Представители на централни банки твърдят, че приемането на криптовалути, като биткойн, е значително предизвикателство пред способността им да оказват влияние върху цената на кредита в икономиката. Те също твърдят, че колкото повече става популярна търговията с криптовалути, толкова повече отслабва потребителското доверие във фиатните пари. Според Гарет Мърфи, служител в централна банка „Широката употреба на криптовалута ще направи доста по-трудно за статистическите агенции събирането на информация за икономическата дейност, която е необходима на правителствата за управление на икономиката“. Според него виртуалните валути представляват ново предизвикателство пред важните функции на централните банки при осъществяването на монетарна и валутна политика.

Физически лица и фирми

Една основна разлика между криптовалутите и останалите начини за разплащане е отпадането на нуждата от участието на трети страни, т.е. на финасови институции. За потребителите криптовалутите предлагат бързо и евтино разплащане между хора и фирми без намесата на посредници (с изключение на интернет доставчиците) и без страните да предоставят личните си данни или информация за произхода на средствата. Това не означава, че при евентуално разследване на властите трансакциите не могат да бъдат проследени. При необходимост местонахождението на направената трансакция може да бъде проследено чрез справка в електронния публичен регистър, представляващ еквивалент на главна счетоводна книга. От гледна точка на бизнеса криптовалутите са начин за извършване на финансови трансакции с ниски такси, заради ниския риск, свързан с мигновеното уреждане на разплащания, както и нулевата възможност за връщане на пари, поради оспорени или измамни трансакции по кредитни карти.

Според анкета на PwC през 2014 г. 81% от анкетираните са ползвали крипто валути за онлайн пазаруване, други 17% са я предпочели заради анонимността. С криптовалута са извършвани разплащания и за други цели, като практикуване на компютърни игри в мрежата – 17%, както и погасяване на задължения по кредитни карти – 14%.

Поради ниската ликвидност на криптовалутите има значителни разходи по обмяната на фиатни пари в криптовалути и обратно. Освен това високото непостоянство на цената (волатилност) на единица криптовалута към друга валута поражда големи рискове за потребители и фирми, затова все още в повечето случаи този вид валути не са предпочитани за дългосрочни „кеш“ позиции.

Инвеститори

Криптовалутите набират популярност като метод за разплащане, тъй като те по-скоро предоставят някои интересни възможности пред инвеститорите, особено за тези с по-краткосрочни намерения за инвестиции или дори финансови спекулации – отново заради изменчивостта. Както е споменато от PwC прес 2015 г., според едно проучване изменчивостта на биткойна спрямо щатския долар е от 5 до 7 пъти по-голяма отколкото тази на фиатните пари при търговията на Форекс пазара. Инвеститорите имат и друг поглед върху нещата, тъй като някои хора оценяват стойността на самата технология, целостта на криптографския код, както и децентрализираната мрежа.

Предприемачи

Пред предприемачите се откриват възможности за предлагането на нови услуги, свързани с употребата на криптовалути, като пазари за търговия, онлайн портфейли и др., както и изграждането на нови технологични и други приложения. Директно свързано със самите криптовалути е създаването на нови криптовалути, както и тяхната поддръжка от общността. Изглежда бъдещето е предначертано и принадлежи на крипто света.

Конкуренция

Криптовалутите се използват предимно извън съществуващите банкови и правителствени институции. Въпреки че тези алтернативни, децентрализирани начини на обмен са в ранен етап на развитие, те имат значителен потенциал да конкурират съществуващите платежни системи.

Днес съществуват стотици цифрови валути. Мрежите играят важна роля при анализа на развитието на криптовалутните пазари. Тъй като всяка валута вдига стойността си с увеличаването на броя на потребителите ѝ, някои валути постигат огромен успех. Голяма част от тях са изградени на Ethereum мрежата.

Законност

Правният статут на криптовалутите варира значително в различните страни и в много от тях е все още неопределен или се променя. В някои страни употребата и търговията с тях е разрешена, в други е забранена или ограничена. Различни правителствени агенции, департаменти и съдилища са класифицирали криптовалутите по различен начин. В Китай периодът на изключително бързо приемане в началото на 2014 г. е последван от забрана за боравенето с биткойн от страна на Китайската централна банка. В началото на септември 2017 в Китай са обявени за незаконни и операциите по първично предлагане на токени в криптовалутите (на английски: Initial coin offering, ICO, еквивалент на първично публично предлагане на акции). В Русия, макар криптовалутите да са законни, е незаконно да се купуват стоки с каквато и да е валута, различна от руската рубла.

На 25 март 2014 г. Данъчната служба IRS на САЩ е узаконила третирането на биткойн като актив вместо като пари. По този начин биткойн става облагаем с данък. Едно от предимствата на това решение е, че то изяснява законността на биткойн. В документ, публикуван от учени от Оксфорд и Уорик са посочени някои характеристики, подобни на пазара на благородни метали и че биткойните предлагат повече от традиционните валути. Страни като Сингапур, Австралия и Канада вече са дали или са в процес на издаване на насоки за третиране криптовалутите, а правителството на Великобритания е обявило, че ще започне гласуването на закони срещу криминалния деяния, касаещи новите видове валути. На международно ниво Специалната група за финансови действия (на английски: [Financial Action Task Force) дискутира финансовите престъпления с криптопари.

Във връзка с криптовалутите възникват също чисто правни въпроси, некасаещи политиките на правителствата. Криптовалутата „Койние“ (Coinye), първоначално наречен Coinye West, е използвала без разрешение рапъра Кание Уест за свое лого, което представлява злоумишлено нарушение на търговската марка, нелоялна конкуренция, киберпиратство.

Влияние върху икономиката

След като популярността и търсенето на криптовалути се увеличава след 2009 г., възникват опасения, че нерегулираната им употреба може да се превърне в заплаха за обществото и глобалната икономика. Загрижеността идва също така и от това, че алткойните могат да станат инструмент за анонимни уеб престъпления. Сделките с алткойни са независими от официалните банки и следователно могат да улеснят укриването на данъци (не, че в момента такива действия не се извършват от самите банки). Тъй като облагаемият доход се основава на декларираните от лицето приходи, става изключително трудно да се отчитат транзакциите с криптовалути, а в някои случаи е невъзможно да се проследят.

В мрежите, в които се използва криптовалута, се наблюдава подчертана липса на регулация и анонимност, която привлича много потребители, търсещи именно това. Липсата на правила означава, че потенциални престъпници могат да се опитат да укриват данъци и да перат пари. Вместо да се извършва чрез сложна мрежа от финансови участници и офшорни банкови сметки, прането на пари чрез алткойн стои извън институциите и може да се постигне чрез анонимни сделки.

Въпреки своята волатилност, криптовалутите са алтернатива на днешната монетарна система.

2 thoughts on “Криптовалути”
 1. A fascinating discussion is definitely worth comment. I do think that you ought to publish more about this topic, it may not be a taboo subject but typically people dont speak about such issues. To the next! Many thanks!!

 2. Букмекерская контора 1xBet является одной из самых популярных на рынке. 1xbet мобильная Большой выбор спортивных и киберспортивных событий, множество открытых линий, высочайшие коэффициенты. Кроме того, БК имеет широкий функционал и одна из немногих дает возможность совершать ставки по специальным промокодам. Используя промокоды, вы можете получить настоящие деньги, не внося абсолютно никаких средств. Фантастика? – Нет, Реальность Узнать актуальный промокод вы можете сейчас же, однако использовать его необходимо в соответствии с условиями и инструкциями, которые приведены ниже.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *