• вт. мар. 28th, 2023

BG Financier

инвестиция в криптовалути и акции - опознайте света на финансите

Правилата на форума

 • Home
 • Правилата на форума

I. С регистрацията си на форума на bgfinancier.com потребителят декларира, че е съгласен със следните установени правила:

1.1. Да си избере потребителско име, аватар и подпис, които да не целят обида/критика/подобие/реклама на друг участник или на фирма/форум/сайт/(друго), също така да не съдържат политически, расистки, порнографски или нецензурни детайли, сцени на насилие, както и образи на обществено познати личности (по последното се допускат изключения, ако никой администратор/модератор или участник на bgfinancier.com форум няма възражения). Администрацията на bgfinancier.com си запазва правото да промени потребителското име, аватар, подпис, както и да откаже или забрани достъп на всеки потребител ако сметне това за необходимо.

1.2. Да не поставя подпис (Signature), който надвишава три реда при разделителна способност 1024х768 пиксела, изписан е с по-голям от нормалния за форума размер шрифт и/или съдържа повече от 300 символа. Подписът може да съдържа информация в текстова форма, без графични елементи. Подписи, неотговарящи на тези изисквания, ще бъдат редактирани или отстранявани. Подписът не може да съдържа обява за покупко-продажба или линк, водещ към такава.

1.3. Да не регистрира повече от едно потребителско име на форума на bgfinancier.com. Последното ще се счита за опит за заблуждаване/измама на други потребители на форума. Потребителските имена на същия участник с по-малък брой мнения ще бъдат деактивирани. Допуска се временно регистриране на второ потребителско име в случаите на загуба на парола или други данни по регистрацията на основното такова.

1.4. Да уважава другите потребители на форума. Всякакви обидни думи и преки характеристики/заплахи ще се считат за грубо нарушение, като резултат мнението ще бъде редактирано или отстранено от темата. Потребителските имена на особено напористи с обиди/заплахи участници ще бъдат деактивирани. Нецензурните думи ще бъдат замествани със символа „*“ или мненията ще бъдат изтривани.

1.5. Да не оставя мнения, изписани изцяло с главни букви, с по-голям размер шрифт от стандартния за форума или в bold, което според „нетикета“ ще се счита за „викане“, също такива в изцяло различен цвят текст от стандартния за форума. Такива мнения ще бъдат редактирани или отстранявани в случаите на системно нарушение. Допуска се смислов акцент на определени части от мнения под формата на думи с главни букви, по-голям размер, различен цвят или bold шрифт.

1.6. Да не поставя в мнение/подпис линк, чието описание не отговаря на съдържанието на отварящата се страница и/или е използвана препратка с цел да се заблуди отварящия линка, съдържащ реклама, водещ към нелегален софтуер и/или кодове за същия, порнография или сцени на насилие. Мнения/подписи, съдържащи такива линкове, ще бъдат редактирани или отстранявани.

1.7. Да формулира заглавията на темите по начин, който дава да се разбере възможно най-пълно, недвусмислено и кратко за какво ще се отнася дискусията. В противен случай темата ще бъде преименувана. При особено неясно формулирани заглавие и съдържание на първото мнение, както и при заглавие, отнасящо се до конкретен участник, темата ще бъде затваряна или отстранявана. Личните дискусии във форума се правят само с Private Message.

1.8. Да се придържа възможно най-близо до поставените въпроси по време на дискусията в темите. При особено големи отклонения на мненията от първоначалния замисъл на темата, последната може да бъде разделена на две или повече части. Темата ще бъде затваряна след установено залагане на конфликт в нея и повишаване на напрежението. Отворена нова тема със същото съдържание ще бъде отстранявана.

1.09. Да се старае да не създава нови теми без да е проверил с помощта на Search функциите на форума дали вече не съществуват такива, пуснати в близкия месец или по-скоро. Актуални отминали теми е желателно да се “съживяват”, а не да се “дублират”. Често повтарящи се теми с едни и същи въпроси ще бъдат затваряни с оставяне на линк към последната такава тема. Мнения, „съживяващи“ теми без актуалност, ще бъдат отстранявани.

1.10. Да не създава една и съща тема в повече от един раздел на форума, а само в най-близко свързания с тематиката на бъдещата тема. Създадена тема в неподходящ раздел ще бъде премествана. Създадена тема в няколко раздела ще бъде отстранявана от неподходящите такива. Създадени теми с близко съдържание в един раздел ще бъдат обединявани под общото заглавие на най-късно създадената.

1.11. Да не създава теми и мнения с призиви против действащото в страната законодателство, с подбуди към убийство, нараняване и или други престъпления срещу хора, животни и собственост, лично или обществено опасни действия, с расистки или дискриминационен характер, с остър политически характер (призиви на действащи партии и групировки), съдържащи реклама, информация за нелегален софтуер и/или кодове за същия, порнография или сцени на насилие. Теми и мнения с такъв замисъл ще бъдат отстранявани от форума, а авторите им ще бъдат санкционирани.

1.12. Да не променя съдържанието на мнение или тема, съдържащи редакция от модератор или администратор. Такива действия ще се считат за грубо незачитане на Правилата на форума и никът на съответния участник ще бъде деактивиран. Ако действията на модератор и потребител се случат едновременни, тогава окончателният вид на мнението ще бъде уточнен чрез Private Message.

1.13. Да не излага на показ лична информация на друг участник или на фирма/форум/сайт/(друго) без изричното негово/тяхно съгласие. Такива действия ще се считат за грубо незачитане на правото на лична конфиденциалност и потребителското име на съответния участник ще бъде деактивирано, а темите/мненията ще бъдат отстранени.

1.14. Често повтарящи се мнения с еднакво съдържание, мнения със съдържание далеч от темата или теми със съдържание далеч от раздела, в който са създадени, ще бъдат определяни като SPAM. Такива мнения/теми ще бъдат отстранявани, а авторът им ще бъде предупреждаван официално. При доказано наличие на умишлени действия, потребителското име на съответния участник ще бъде деактивирано.

1.15. Обяви за покупко-продажби се пускат само в определения за това раздел „Продавалник“ на форума.

1.16. Мненията във форумите на bgfinancier.com се оставят доброволно, безвъзмездно и с цел взаимопомощ. Авторите им не могат да изискват компенсация за публикувани текстове под никаква форма. Автор на мнения не може да изисква отстраняването им от форума в случай на решение да не участва повече във форумите на bgfinancier.com. Всички мнения във форумите на bgfinancier.com могат свободно да се копират и възпроизвеждат без комерсиална цел.
bgfinancier.com не носи отговорност за достоверността на информацията която публикува всеки един потребител на форума.

1.17. Забранява се потребителите да редактират предишен свой коментар с цел да отговорят на следващи мнения по темата, оставени от други потребители. Дискусиите във форума се водят в линеен вид, а такава редакция нарушава логическата последователност на дискусията и не е желателна. Нарушителите ще бъдат санкционирани.

1.18. Във форумите на bgfinancier.com е позволено публикуването на връзки към вътрешни или външни страници, ако всеки линк е придружен от описание (таг, етикет), указващ към какво води връзката – под формата на URL или като допълваща линка информация на същия или отделен ред. Връзки тип на „http://example.com/….“, които не са придружени от име на продукт, заглавие на статия и др., ще бъдат изтривани, а системното пускане на такива връзки ще бъде санкционирано като спам.

II. Други условия, препоръки и важна информация

2.1. За писане на форума на bgfinancier.com регистрацията е задължителна.  Регистрацията изисква наличие на валиден e-mail адрес. Не се допуска регистриране на двама или повече участници с един e-mail адрес, както и писането на двама или повече участници от едно потребителско име.

2.2. Регистрирани потребителски имена и въведени пароли изтичат като валидност във времето, ако форумът не е посещаван >12 месеца. За активните потребители необходимата регистрация е еднократна, с изключение на случаите на подмяна на софтуера на форума, когато новият не позволява импортиране на съществуващи акаунти. За съответните случаи потребителите ще бъдат уведомявани предварително.

2.3. На всеки един изряден участник във форума (чието участие не противоречи на правилата на форума или на законите в страната) се гарантира правото на достъп до форумите на bgfinancier.com, правото на мнение, защита на личното достойнство и осигуряване на конфиденциалност. IP адресите на участниците се записват в log на форума, но не се показват публично.

2.4. Мненията на форума могат да бъдат редактирани от авторите им чрез бутон „Edit“. До 5 минути след оставяне на мнение редакциите не се отразяват. След изтичането на 5 минути редакциите се отразяват под формата на текст „Last edited by…“ + дата и час на редакцията в края на редактираното мнение. Не се допуска редактиране на мнения след застъпването им от такива на други участници, както и пускане на последователни мнения от един и същи участник.

2.5. Всеки участник може да си постави собствен аватар, отговарящ на изискванията в точка 1.1 от Правилата на форума. Аватарите трябва да са с максимален размер 96х96 пиксела и големината на файла не трябва да надвишава 64KB. Аватарът може да е анимиран. Не се препоръчва „кражба“ на аватари от други участници на форума на bgfinancier.com.

2.6. Всеки участник може да си постави собствена „титла“ (Custom User Title, надписът под аватара) след регистрацията му във форума на bgfinancier.com. Дължината на „титлата“ не трябва да надвишава 25 символа, като „титлата“ може да съдържа цифри и символи на кирилица и латиница. Съдържанието на „титлата“ се подчинява на правилата за мнение на bgfinancier.com форум.

2.7. Публичното оспорване на решенията на администратори/модератори е забранено. Теми и коментари с подобно съдържание ще бъдат отстранявани от форума, а нарушителите ще бъдат наказвани.

2.8. Графични елементи в мненията с размер над 1280×800 пиксела ще бъдат конвертирани в линкове за удобство при преглеждане на съответната тема. Файловият размер на графичните елементи в мненията (ако не са директен линк към картинка, намираща се на отдалечен сървър) не трябва да надвишава 50KB.

2.9. Дълги текстове в мнения, резултат на Copy/Paste от Internet, е желателно да бъдат конвертирани в линкове за удобство при преглеждане на съответната тема. Същото е валидно и при закачане към мненията на файлове, достъпни за download по интернет. Максималният размер на прикачен към мнение файл е 100KB.

2.10. Форумът е отворен 7 дни в седмицата, 24h на ден, 365 дни в годината. Дните и часовете за профилактика, обновяване/смяна на софтуера на форума или архивиране на базата данни, свързани с необходимост от спиране на форума, ще бъдат обявявани предварително на видимо за всички участници място.

2.11. Времето за обновяване на информационната лента „Who’s Online“ е 60 sec. Минималното време между две мнения на един и същи участник е 60 sec.

2.12. Във форума е въведена система за налагане на предупреждения и наказания (User Infractions) на некоректни потребители, която позволява намаляване на субективния фактор в преценката при санкциониране на съответните некоректни потребители.

2.13. Във форума е въведена система за оценяване на „полезни мнения/helpful answers“ с бутони „Да/Yes“ и „Не/No“ в горния десен ъгъл на всеки коментар (бутоните са под формата на палци, в зелен и червен цвят). Имайте предвид, че само потребителите, които имат над 300 коментара във форума, имат право да използват системата за „полезни мнения/helpful answers“ и да оценяват чуждите коментари.

2.14. Форумите на bgfinancier.com са отворена интернет платформа за обмяна на идеи, знания и информация, която подкрепя свободното слово и правото на мнение на всеки. Последното дава възможност за външни недобронамерени действия в контекста на пропаганда и дезинформация. В тази връзка, администрацията си запазва правото по свое усмотрение да взема решения относно санкции и ограничения, които да бъдат налагани незабавно и без предупреждение.

– Политика за поверителност на форума –

В тази Политика за поверителност „ние“, „нас“ и „нашите“ се отнасят за: BGFinancier.com .

Тази политика за поверителност определя как BGFinancier.com използва и защитава всяка информация, която предоставяте, докато използвате продуктите и услугите на BGFinancier.com. Това включва само BGFinancier.com ( [forum-url] ) . BGFinancier.com може да промени тази политика, когато и когато е необходимо. Ще предоставим по-забележимо известие (включително известие по имейл за промени в политиката за поверителност).

1. Каква информация събираме за вас и как използваме тази информация

1.1 Информация за акаунт и профил

Не е необходимо да създавате акаунт, за да използвате този форум, като например да търсите и преглеждате публични потребителски профили, форуми, теми и публикации. Ако решите да създадете акаунт, трябва да ни предоставите някои лични данни, за да можем да ви предоставяме нашите услуги. Това включва екранно име (например „John Doe“), псевдоним (например @john-doe), потребителско име (например johnxdoe), парола и имейл адрес. Вашето екранно име и псевдоним винаги са публични, но можете да използвате истинското си име или псевдоним. След регистрацията показваното име на акаунта, псевдонимът и потребителското име са същите. Препоръчваме да промените показваното име и псевдонима, за да запазите потребителското име частно и защитено. Можете да ги промените в страницата за редактиране на вашия акаунт.

След като се регистрирате и създадете акаунт, вие също имате възможност да добавите тази публична информация:

 • Заглавие на член
  Аватар
  Биография (За мен)
  уебсайт
  Професия
  Подпис
  Адреси на акаунти в социални мрежи
  Местоположение (държава)
  Часов пояс
  И други подробности за информацията за вашия профил, която да се показва в нашата общност.

Освен това, докато използвате BGFinancier.com, може да се събира следната информация (не е публична):

 • Интернет протокол (IP) адрес (непубличен)
  Географско местоположение
  Тип и версия на браузъра (непубличен)
  Операционна система (непублична)
  Източник на препоръка (непубличен)
  Продължителност на посещението, показвания на страници, навигация в уебсайта и всяка друга свързана дейност при сърфиране

По-голямата част от активността на BGFinancier.com е публична, включително информацията за вашия профил, спомената по-горе. Можете също така да изберете да публикувате местоположението си във вашия профил. Информацията, публикувана за вас от други хора, които използват нашия форум, също може да бъде публична. Например, други хора може да ви споменават с @nickname в публикации.

Вие носите отговорност за вашите теми, публикации и друга информация, която предоставяте чрез нашите услуги, и трябва да обмислите внимателно какво правите публично, особено ако това е чувствителна информация.

Можете да изберете да се регистрирате, като свържете вашия акаунт с акаунти в друга услуга (напр. влизане във Facebook) и тази друга услуга може да ни изпрати информация за вашия акаунт в тази услуга. Ние използваме информацията, която получаваме, за да ви предоставим функции като кръстосано публикуване или удостоверяване между услуги и да управляваме нашата общност. Създаваме нов акаунт в нашата общност за вас въз основа на информацията за вашия акаунт на трета страна, която споделяте.

1.2 Информация за контакт

Ние използваме вашата информация за контакт, като вашия имейл адрес, за да удостоверим вашия акаунт и да го поддържаме – и нашите услуги – защитени, и за да помогнем за предотвратяване на спам, измами и злоупотреби. Също така използваме информация за контакт, за да персонализираме услугите си, да активираме определени функции на акаунта, например за потвърждение на влизане, нулиране на парола, за да ви изпращаме информация за нашата общност и да ви уведомяваме за нови отговори във форуми и теми, за които сте се абонирали. Можете също така да се отпишете от всякакви имейл известия.

Ако ни изпратите имейл, ние ще запазим съдържанието на вашето съобщение, вашия имейл адрес и вашата информация за контакт, за да отговорим на вашата заявка.

1.3 Лични съобщения и непублични съобщения

Предоставяме определени функции, които ви позволяват да общувате по-поверително или да контролирате кой вижда вашето съдържание. Например, ако администраторът на форума е активиран, можете да поставите отметка в квадратчето „Задаване на темата като частна“, когато създавате тема или да щракнете върху бутона „Лично“ на първата публикация на вашата тема, или да използвате личните съобщения, за да провеждате непублични разговори. В тези случаи ние ще съхраняваме и обработваме вашите съобщения и информация, свързана с тях. Това включва съдържание на съобщения, изображения, информация за това с кого сте комуникирали и кога, за да разберете по-добре използването на нашата общност, за да защитите безопасността и да прегледате докладваните съобщения. Ние споделяме съдържанието на вашите лични съобщения с хората, на които сте ги изпратили; ние не ги използваме, за да ви показваме реклами. Когато използвате функции като лични съобщения за комуникация, не забравяйте, че получателите имат собствено копие на вашите съобщения на [forum-name] – дори ако изтриете вашето копие на тези съобщения от вашия акаунт – което те могат да дублират, съхраняват или повторно дял.

1.4 Cookies

Бисквитката е малка част от данните, която се съхранява на вашия компютър или мобилно устройство. Подобно на много уебсайтове, ние използваме бисквитки и подобни технологии, за да събираме допълнителни данни за използването на уебсайта и да управляваме нашата общност. Бисквитките не са необходими за много части от нашата общност, като например търсене и разглеждане на публични профили. Въпреки че повечето уеб браузъри автоматично приемат бисквитки, настройките на много браузъри могат да бъдат настроени да отказват бисквитки или да ви предупреждават, когато уебсайт се опитва да постави бисквитка на вашия компютър. Някои от функциите на нашата общност обаче може да не функционират правилно, ако деактивирате бисквитките. Не поддържаме опцията за браузър „Не проследявай“. Можете да научите повече за това как използваме бисквитки и подобни технологии тук.

Използваме бисквитки за следните цели

1.4.1 Удостоверяване – използваме бисквитки, за да ви идентифицираме, когато посещавате нашата общност. Когато създадете тема или публикувате отговор като гост (нерегистриран потребител), ние съхраняваме вашето име и имейл адрес в бисквитки. Ние използваме тази информация, за да открием текущото съдържание на посетителите (теми, публикации) и да ви го покажем дори ако съдържанието е под модерация (не е одобрено от модераторите). Името се използва за показване като име на автор на тема/публикация. Също така съхраняваме вашето име и имейл в бисквитки, за да запазим тези полета попълнени, когато публикувате нов отговор или създавате нова тема (не се налага да попълвате тази информация всеки път, когато публикувате съдържание). Препоръчваме да не използвате опцията за публикуване като гост на нелични устройства или поне да изтриете бисквитките на браузъра, когато я напуснете.

1.4.2 Състояние – използваме бисквитки, за да ни помогнат да определим дали сте влезли в нашия уебсайт.

1.4.3 Сигурност – ние използваме бисквитки като елемент от мерките за сигурност, използвани за защита на потребителските акаунти, включително предотвратяване на измамно използване на идентификационни данни за вход, и за защита на нашия уебсайт и услуги като цяло.

Бисквитки, използвани от нашите доставчици на услуги

1.4.4 Нашите доставчици на услуги използват бисквитки и тези бисквитки може да се съхраняват на вашия компютър, когато посещавате нашия уебсайт.

1.4.5 Ние използваме Google Analytics, за да анализираме използването на нашия уебсайт. Google Analytics събира информация за използването на уебсайта посредством бисквитки. Събраната информация, свързана с нашия уебсайт, се използва за създаване на отчети за използването на нашия уебсайт. Правилата за поверителност на Google са достъпни на: https://www.google.com/policies/privacy/ .

1.4.6 Ние публикуваме реклами на Google AdSense, базирани на интереси, на нашия уебсайт. Те са пригодени от Google, за да отразяват вашите интереси. Ние публикуваме реклами от Google AdSense на нашия уебсайт. За да определи вашите интереси, Google ще проследи поведението ви на нашия уебсайт и на други уебсайтове в мрежата с помощта на бисквитки. Това проследяване на поведението позволява на Google да адаптира рекламите, които виждате на други уебсайтове, така че да отразяват вашите интереси (но ние не публикуваме реклами, базирани на интереси, на нашия уебсайт). Можете да преглеждате, изтривате или добавяте категории по интереси, свързани с вашия браузър, като посетите: https://adssettings.google.com. Можете също така да се откажете от бисквитката на партньорската мрежа на AdSense, като използвате тези настройки или като използвате механизма за отказ от множество бисквитки на Network Advertising Initiative на: http://optout.networkadvertising.org. Самите тези механизми за отказ обаче използват бисквитки и ако изчистите бисквитките от браузъра си, отказът ви няма да се запази. За да сте сигурни, че отказът се поддържа по отношение на конкретен браузър, можете да обмислите използването на добавките за браузър на Google, налични на: https://support.google.com/ads/answer/7395996.

1.5 Регистрационни данни

Ние получаваме информация, когато преглеждате съдържание или по друг начин взаимодействате с нашата общност, което наричаме „Регистрационни данни“, дори ако не сте създали акаунт. Например, когато посещавате нашите уебсайтове, влизате в нашата общност, взаимодействате с нашите имейл известия, ние може да получим информация за вас. Тези регистрационни данни включват информация като вашия IP адрес, тип браузър, операционна система, препращаща уеб страница, посетени страници, местоположение, вашия мобилен оператор, информация за устройството (включително идентификатори на устройство и приложение), думи за търсене и информация за бисквитки. Ние използваме регистрационни данни, за да работим с нашите услуги и да гарантираме тяхната сигурна, надеждна и стабилна работа. Ние използваме информацията, която ни предоставяте, и данните, които получаваме, включително регистрационни данни и данни от трети страни, за да направим изводи като например какви теми може да ви интересуват и какви езици говорите. Това ни помага да проектираме по-добре нашите услуги за вас и да персонализираме съдържанието, което ви показваме.

2. Информация, която споделяме и разкриваме

2.1 Как споделяме информацията, която събираме

Трябва да знаете, че всяка информация, която предоставяте в нашата общност – включително информация за профила, свързана с акаунта, който използвате, за да публикувате информацията – може да бъде прочетена, събрана и използвана от всеки член на обществото, който има достъп до тези уебсайтове. Вашите публикации и определена информация в профила може да останат дори след като прекратите акаунта си. Призоваваме ви да имате предвид поверителността на всяка информация, която въвеждате в тези услуги. За да поискате премахване на вашата информация от публично достъпни уебсайтове, управлявани от нас, моля, свържете се с нас. В някои случаи може да не успеем да премахнем вашата информация, в който случай ще ви уведомим, ако не можем и защо.

2.2 Споделяне с трети страни

2.2.1 Доставчици на услуги: Ние споделяме информация с трети страни, които ни помагат да оперираме, предоставяме, подобряваме, интегрираме, персонализираме, поддържаме и рекламираме нашите услуги. Ние работим с доставчици на услуги трети страни, за да предоставим разработка на уебсайтове и приложения, хостинг, поддръжка, архивиране, съхранение, виртуална инфраструктура, обработка на плащания, анализ и други услуги за нас, което може да изисква от тях достъп или използване на информация за вас. Ако доставчик на услуги има нужда от достъп до информация за вас, за да извършва услуги от наше име, той го прави под строго указание от нас, включително политики и процедури, предназначени да защитят вашата информация.

Нашите администратори могат да изберат да добавят нова функционалност или да променят поведението на общността, като инсталират приложения на трети страни в общността. Това може да даде на приложения на трети страни достъп до вашия акаунт и информация за вас, като вашето име и имейл адрес, както и всяко съдържание, което изберете да използвате във връзка с тези приложения. Правилата и процедурите за приложения на трети страни не се контролират от нас и тази политика за поверителност не обхваща как приложенията на трети страни използват вашата информация. Насърчаваме ви да прегледате политиките за поверителност на трети страни, преди да се свържете или използвате техните приложения или услуги, за да научите повече за техните практики за поверителност и обработка на информация. Ако възразявате информацията за вас да бъде споделяна с тези трети страни, моля, деинсталирайте свържете се с нас и ни уведомете възможно най-скоро. По-долу са услугите на трети страни, които използваме в нашата общност:

2.2.2 Връзки към сайтове на трети страни: Нашата общност може да включва връзки, които ви насочват към други уебсайтове или услуги, чиито практики за поверителност може да се различават от нашите. Ако изпратите информация на някой от тези сайтове на трети страни, вашата информация се управлява от техните политики за поверителност, а не от тази. Препоръчваме ви да прочетете внимателно политиката за поверителност на всеки уебсайт, който посещавате.

2.2.3 Приспособления за социални медии: Услугите може да включват връзки, които ви насочват към други уебсайтове или услуги, чиито практики за поверителност може да се различават от нашите. Използването от ваша страна на и всяка информация, която предоставяте на който и да е от тези сайтове на трети страни, се управлява от техните политики за поверителност, а не от тази.

2.2.4 Уиджети на трети страни: Някои от нашите Услуги съдържат уиджети и функции за социални медии, като бутоните за споделяне във Facebook или Twitter за „туитване“. Тези уиджети и функции събират вашия IP адрес, коя страница в Услугите посещавате и може да зададат бисквитка, за да позволят на функцията да функционира правилно. Уиджетите и функциите на социалните медии се хостват от трета страна или се хостват директно в нашите Услуги. Взаимодействието ви с тези функции се управлява от политиката за поверителност на компанията, която ги предоставя.

2.3 Закон, вреда и обществен интерес

Независимо от каквото и да е противоположно в тази Политика за поверителност или контроли, които може да Ви предложим по друг начин, ние можем да запазим, използваме или разкрием Вашите лични данни, ако смятаме, че е разумно необходимо за спазване на закон, наредба, правен процес или правителствен искане; за защита на безопасността на всяко лице; за да защитим безопасността или целостта на нашата платформа, включително да помогнем за предотвратяване на спам, злоупотреба или злонамерени участници в нашите услуги, или да обясним защо сме премахнали съдържание или акаунти от нашите услуги; за справяне с измами, сигурност или технически проблеми; или за да защитим нашите права или собственост или правата или собствеността на тези, които използват нашите услуги. Въпреки това, нищо в тази Политика за поверителност няма за цел да ограничи правни защити или възражения, които може да имате срещу искане на трета страна, включително правителство, за разкриване на вашите лични данни.

2.4 Нелична информация

Ние споделяме или разкриваме нелични данни, като например обобщена информация като статистика на общността (онлайн потребители, посетители, настоящи зрители на дадена тема и т.н..), броя хора, които са кликнали върху определена връзка (брой прегледи на тема ) или са гласували в анкета в тема (дори само един да е гласувал).

3. Как да получите достъп и да контролирате вашата информация

3.1 Достъп или коригиране на вашите лични данни

Имате право да поискате копие от вашата информация, да възразите срещу използването на вашата информация от наша страна. Ако сте регистрирали акаунт в нашата общност, ние ви предоставяме инструменти и настройки на акаунта за достъп, коригиране, изтриване или промяна на личните данни, които сте ни предоставили и свързани с вашия акаунт. Можете да поискате изтегляне на информацията за вашия акаунт, включително създаденото от вас съдържание (публикации). Можете също така да поискате коригиране, изтриване или промяна на вашите лични данни.

Вашето искане и избор може да бъдат ограничени в определени случаи: например, ако изпълнението на вашето искане би разкрило информация за друго лице или ако поискате да изтриете информация, която ние или вашият администратор сме позволени от закона или имаме непреодолими законни интереси да запазим. Когато сте поискали от нас да споделяме данни с трети страни, например чрез инсталиране на приложения на трети страни, ще трябва да се свържете директно с тези доставчици на услуги трети страни, за да изтриете информацията си или да я ограничите по друг начин.

3.2 Изтриване на вашите лични данни

Можете да поискате изтриване на вашия акаунт. Това ще включва лични данни, данни от профили, създадено съдържание, регистрационни файлове и т.н. Бисквитките трябва да бъдат изтрити от ваша страна. Почти всички браузъри имат опция за изтриване на бисквитки.

Имайте предвид, че търсачките и други трети страни все още могат да запазят копия на вашата публична информация, като информацията от вашия профил, дори след като ние/вие сте изтрили информацията от нашата общност.

3.3 Ограничаване на обработката

3.3.1 Поискайте да спрем да използваме вашата информация: В някои случаи можете да поискате от нас да спрем достъпа, съхраняването, използването и обработката по друг начин на вашата информация, когато смятате, че нямаме съответните права за това. Например, ако смятате, че общностен акаунт е създаден за вас без ваше разрешение или вече не сте активен потребител, можете да поискате да изтрием вашия акаунт (свържете се с нас). Когато сте ни дали съгласие да използваме информацията ви за ограничена цел, можете да се свържете с нас, за да оттеглим това съгласие, но това няма да засегне обработването, което вече е извършено към момента. Можете също така да се откажете от използването на вашата информация за маркетингови цели, като се свържете с нас. Когато правите такива заявки, може да ни е необходимо време, за да проучим и улесним вашата заявка. Ако има забавяне или спор относно това дали имаме право да продължим да използваме вашата информация, ние ще ограничим всяко по-нататъшно използване на вашата информация, докато заявката не бъде уважена или спорът бъде разрешен, при условие че вашият администратор не възразява (където е приложимо). Ако възразявате информацията за вас да бъде споделяна с приложение на трета страна, моля, деактивирайте приложението или се свържете с вашия администратор, за да го направите.

3.3.2 Отказ от съобщения: Можете да се откажете от получаването на известия по имейл, свързани с вашите абонирани форуми и публикации или промоционални съобщения от нас, като използвате връзката за отписване във всеки имейл, актуализирате настройките си за абонамент в Моят профил > Страницата за абонамент или чрез да се свържете с нас, както е посочено по-долу, за да премахнем вашата информация за контакт от нашия промоционален имейл списък или база данни за регистрация.

3.4 Преносимост на данните

Преносимостта на данните е възможността да получите част от вашата информация във формат, който можете да съхранявате в устройствата си или да споделяте с други общности. В зависимост от контекста това се отнася за част от вашата информация, но не и за цялата ви информация. Ако го поискате, ние ще ви предоставим електронен файл с основна информация за вашия акаунт и информацията, която създавате в пространствата, които сте под ваш изключителен контрол, като вашите теми (само с вашите публикации), вашите отговори в други теми, лични съобщения и разговори (само с вашите съобщения) и т.н.

4. Как съхраняваме и защитаваме информацията, която събираме

Използваме доставчици на услуги за хостинг на данни, за да хостваме информацията, която събираме, и използваме технически мерки, за да защитим вашите данни. Въпреки че прилагаме предпазни мерки, предназначени да защитават вашата информация, никоя система за сигурност не е непроницаема и поради присъщата природа на интернет не можем да гарантираме, че данните, по време на предаване през интернет или докато се съхраняват в нашите системи или по друг начин под наша грижа, са абсолютно защитени от натрапване от други.

5. Децата и нашата общност

Нашата общност не е насочена към деца и не можете да използвате нашите услуги, ако сте на възраст под 13 години. Трябва също така да сте достатъчно възрастни, за да дадете съгласието си за обработване на вашите лични данни във вашата страна (в някои държави може да позволим на вашите родител или настойник да направи това от ваше име).

6. Само онлайн политика за поверителност

Тази онлайн политика за поверителност се прилага само за информация, събрана чрез нашия уебсайт, а не за информация, събрана офлайн.

7. Вашето съгласие с тази политика

Използвайки нашия сайт, вие се съгласявате с нашата Политика за поверителност.

8. Промени в тази Политика за поверителност

Може да актуализираме нашата Политика за поверителност от време на време. Ще ви уведомим за всички промени, като публикуваме новата Политика за поверителност на тази страница.

Ще ви уведомим чрез имейл и/или ясно известие в нашата услуга, преди промяната да влезе в сила и да актуализираме „датата на влизане в сила“ в горната част на тази Политика за поверителност.

Съветваме ви периодично да преглеждате тази Политика за поверителност за всякакви промени. Промените в тази Политика за поверителност влизат в сила, когато бъдат публикувани на тази страница.

9. Свържете се с нас

Ако имате някакви въпроси относно тази Политика за поверителност, моля, свържете се с нас или отворете публична или частна тема в нашата общност.